Make your own free website on Tripod.com
ท ร ัพ ย า ก ร ม น ุษ ย์ หน้าหลัก ความรู้ทางวิชาการ บทความ แนวคิด/ทฤษฎี ข่าว/ประชาสัมพันธ์ Link Web Site Map ติดต่อเรา
หน้าแรก
หน้าแรก > ข่าว/ประชาสัมพันธ์
   
ข่าวและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

เปิดโลกการเรียนรู้ด้วย Distance Learning ( การศึกษาทางไกล)

หลักสูตร พื้นฐานการเพิ่มผลผลิตสำหรับพนักงาน (BPI) รุ่นที่ 16
ระยะเวลาการศึกษา 3 ก. พ. - 6 มี. ค. 2550 (5 สัปดาห์)
พิเศษ ! บริษัทส่งผู้สมัครเรียนจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป จะได้รับ VCD องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิตQCDSMEE
ของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฟรี จำนวน 1 แผ่น

********** ***** เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2549 ***************

  หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SUP) รุ่นที่ 7
ระยะเวลาการศึกษา 7 ก.ย. - 20 ต.ค, 2549 (6 สัปดาห์)
พิเศษ ! บริษัทส่งผู้สมัครเรียนจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป จะได้รับ
VCD บทบาทและทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฟรี จำนวน 1 แผ่น

********** ***** เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 7 กันยายน 2549 ********** *****


ผู้ที่ผ่านการศึกษาและทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 
 
 
ความรู้ทางวิชาการ
 
 
บทความ
 
แนวคิด / ทฤษฏี
 
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
 
Link Web
 
Site Map